Privacybeleid

BLOKJESKONING respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): www.blokjeskoning.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): BLOKJESKONING, gevestigd te Kuperssingel 68, 3833HR Leusden, kvk-nummer: 58498761.

Artikel 2 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden door BLOKJESKONING uitsluitend verzameld voor het verwerken van bestellingen en, indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, om contact met u te kunnen onderhouden middels een nieuwsbrief. Onder persoonsgegevens worden naam-, adres-, contact- en betalingsgegevens verstaan. Indien u gebruikt maakt van betaling middels iDeal of PayPal, worden uw gegevens die betrekking hebben op de betaling ook gedeeld met Stripe bij iDeal of met PayPal. De privacyverklaringen van deze bedrijven kunt u raadplegen op de betreffende websites, resp. www.stripe.com en www.paypal.com.

Artikel 3 – Beoordelingen: WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Artikel 4 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@blokjeskoning.nl. 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Artikel 5 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Artikel 6 – Commerciële aanbiedingen

U kunt enkel commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder wanneer u bij het plaatsen van uw bestelling aangeeft u in te willen schrijven voor de nieuwsbrief. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@blokjeskoning.nl.

Uw gegevens zullen onder geen enkele omstandigheid worden doorgegeven aan derden, behalve aan betaaldiensten wanneer dit noodzakelijk is om de betaling van uw bestelling te kunnen verwerken.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden online bewaard in een beveiligde MySQL database zolang deze relevant zijn voor de verwerking van uw bestelling. Uw gegevens die nodig zijn voor de facturering worden uitsluitend in offline administratie bewaard voor de wettelijk bepaalde bewaarplicht van 7 jaar. Daarna worden uw gegevens met betrekking tot de bestelling gewist. Uw account op Blokjeskoning.nl blijft bestaan totdat u het account wist, en is ook automatisch in de beveiligde database opgeslagen.

Artikel 8 – Cookies 

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  
  2. Wij kunnen de volgende soorten cookies gebruiken op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 10 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: 

Mathieu Klomp, (+31) 06 5886 5779 info@blokjeskoning.nl.